A A A

Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 1/2012 Prezydium SKOZK z dn. 24 stycznia 2012 r.

Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 1/2012 Prezydium SKOZK z dn. 24 stycznia 2012 r. z późn. zm.

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 13-11-2012
  • Osoba udostępniająca na stronie: Artur Chojnacki
  • Data ostatniej modyfikacji: 21-03-2017
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska