A A A

Sprawozdania z wykonania rocznych planów odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2016 rok przyjęte Uchwałą Nr 2/2017 SKOZK z dn. 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2015 rok przyjęte Uchwałą Nr 2/2016 SKOZK z dn. 12 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2014 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2015 SKOZK z dn. 6 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2013 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2014 SKOZK z dn. 1 marca 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2012 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2013 SKOZK z dn. 16 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2011 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2012 SKOZK z dn. 15 marca 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2010 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2011 SKOZK z dn. 28 lutego 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2009 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2010 SKOZK z dn. 16 lutego 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2008 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2009 SKOZK z dn. 6 lutego 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2007 rok przyjęte Uchwałą Nr 3/2008 SKOZK z dn. 19 lutego 2008 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2006 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2007 SKOZK z dn. 13 lutego 2007 r.


Sprawozdania z realizacji rocznych planów odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z lat 1990–2005 opublikowane zostały w kolejnych numerach „Biuletynu SKOZK” (wersje elektroniczne numerów z lat 2000–2006 dostępne są na stronie: http://www.skozk.pl/archiwalne--biuletyny-skozk-.html).

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 13-11-2012
  • Osoba udostępniająca na stronie: Artur Chojnacki
  • Data ostatniej modyfikacji: 18-04-2017
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska